چرا لباسشویی آب را به خوبی تخلیه نمیکند ؟

1 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
27 کار در سنجاق

دلایل مختلفی میتواند باعث این اتفاق شود . مثل سوختگی پمپ تخلیه یا جمع شدن آب در محفظه مگنت ، گیر کردن سکه یا اشیاء دیگر در مسیر تخلیه ومسدود شدن مسیر، خراب بودن خازن در دستگاه های قدیمی و ... بعد از هر کدام از این مشکلات با بررسی و شناسایی مشکل میتوان برای راه حل اقدام کرد.

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷