چند وقتیه لباس ها پس از شست و شو تو لباس شویی خوب تمیز نمیشوند؟دلیل چیه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
27 کار در سنجاق

تمیز نشن لباس ها در لباسشویی میتواند دلایل زیادی داشته باشد مثل تنظیم نبودن دمای مناسب آب بر حسب جنس لباس‌ها و مقدارکثیفی آنها یا استفاده از مواد شوینده ۳یا۴آنزیم استاندارد ، کم بودن فشار آب و حل نشدن درست پودر در دستگاه ، عدم چرخش خوب درام ، جرم گرفتن داخل دیگ پلاستیکها ، درست عمل نکردن سیستم تخلیه اب ، استفاده از یک شیر آب در دستگاههایی که دو ورودی آب دارند و ... هر کدام میتوانند دلیل تمیز نشدن لباس ها در لباسشویی پس از شستشو باشند .

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷