چگونه میتوان لرزش لباس شویی را در حین کار از بین برد ؟

1 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
27 کار در سنجاق

یکی از عمده دلایل لرزش لباسشویی تراز نبودن لباس شویی روی سطح است که با تراز کردن و نصب صحیح دستگاه، استفاده از پایه‌های پیچی مناسب در زیر دستگاه وتنظیم مناسب آنها،استفاده از کمک فنر های مناسب در دستگاه میتوان این مشکل را حل کرد

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷