برای باز کردن گرفتگی سینک ظرفشویی بهترین راه حل چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
151 کار در سنجاق

بهترین راه حل برای بازکردن گرفتگی سینک ظرفشویی فنر زدن میباشد که در صورت لزوم باید اینکار دو بار انجام شود و هنگام فنر زدن آب داغ نیز باز باشد که چربی های داخل لوله به رایزر اصلی هدایت شود

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷