برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

چه عواملی در تعیین هزینه بازکردن لوله تاثیرگذار هستند؟

1 پاسخ
سید جواد  موسوی
سید جواد موسوی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

عوامل تاثیر گذار در هزینه لوله بازکنی:متراژ فنری که استفاده میشود لوله ای هست که زمان میبرد بازشود یا در بعضی از موارد ممکن است از چند جای متفاوت عمل فنر زنی انجام بگیرد که این عوامل در افزایش قیمت تاثیر گذار میباشد