چه عواملی در تعیین هزینه بازکردن لوله تاثیرگذار هستند؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
151 کار در سنجاق

عوامل تاثیر گذار در هزینه لوله بازکنی:متراژ فنری که استفاده میشود لوله ای هست که زمان میبرد بازشود یا در بعضی از موارد ممکن است از چند جای متفاوت عمل فنر زنی انجام بگیرد که این عوامل در افزایش قیمت تاثیر گذار میباشد

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷