چه عواملی در تعیین هزینه بازکردن لوله تاثیرگذار هستند؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
61 کار در سنجاق

عوامل تاثیر گذار در هزینه لوله بازکنی:متراژ فنری که استفاده میشود لوله ای هست که زمان میبرد بازشود یا در بعضی از موارد ممکن است از چند جای متفاوت عمل فنر زنی انجام بگیرد که این عوامل در افزایش قیمت تاثیر گذار میباشد

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
sanjagh round logo

برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دریافت اپلیکیشن