چطور بفهمیم عملیات تخلیه چاه ضروری شده؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
32 کار در سنجاق

بوی شدید فاضلاب از تمام کفشور ها احساس شود .درب چاه نشست کند.

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
151 کار در سنجاق

تخلیه چاه را در چند صورت باید انجام دهیم یکی از این موارد پیچیدن بوی بد فاضلاب در محوطه خانه یا اماکن تجاری است مورد دیگر این است که شبانه از کفشور پارکینگ آب بالا میزند ولی اول صبح میبینیم که آب فروکش کرده چون بعد از نصف شب مصرف آب کم شده و چاه مقداری از آب را جذب کرده است

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷