چه نکاتی را باید در استفاده از مواد لوله بازکن در نظر بگیرم؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
61 کار در سنجاق

درمورداستفاده از لوله بازکن ها اول باید مواظب باشیم درصد اسیدی آنها زیاد نباشد چون در صورت ریختن اسید با درصد بالا در لوله احتمال سوراخ شدن لوله وجود دارد.

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
28 کار در سنجاق

علاوه بر اینکه کار کردن با خود مواد لوله بازکنی نیازمند دقت و احتیاط بسیار زیاد است . کاربر باید مواظب باشند تا مواد آسیبی به لوله ها وارد نکند.از اسید قوی استفاده نکنند زیرا لوله ها خراب میشوند.

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
sanjagh round logo

برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دریافت اپلیکیشن