برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

چه نکاتی را باید در استفاده از مواد لوله بازکن در نظر بگیرم؟

2 پاسخ
سید جواد  موسوی
سید جواد موسوی دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

درمورداستفاده از لوله بازکن ها اول باید مواظب باشیم درصد اسیدی آنها زیاد نباشد چون در صورت ریختن اسید با درصد بالا در لوله احتمال سوراخ شدن لوله وجود دارد.

محمد مختاری
محمد مختاری دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

علاوه بر اینکه کار کردن با خود مواد لوله بازکنی نیازمند دقت و احتیاط بسیار زیاد است . کاربر باید مواظب باشند تا مواد آسیبی به لوله ها وارد نکند.از اسید قوی استفاده نکنند زیرا لوله ها خراب میشوند.