چه نکاتی را باید در استفاده از مواد لوله بازکن در نظر بگیرم؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
32 کار در سنجاق

علاوه بر اینکه کار کردن با خود مواد لوله بازکنی نیازمند دقت و احتیاط بسیار زیاد است . کاربر باید مواظب باشند تا مواد آسیبی به لوله ها وارد نکند.از اسید قوی استفاده نکنند زیرا لوله ها خراب میشوند.

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
151 کار در سنجاق

درمورداستفاده از لوله بازکن ها اول باید مواظب باشیم درصد اسیدی آنها زیاد نباشد چون در صورت ریختن اسید با درصد بالا در لوله احتمال سوراخ شدن لوله وجود دارد.

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷