دلایل پرشدن چاه و نیاز پیدا کردنش به تخلیه چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
76 کار در سنجاق

یکی از دلایل پر شدن چاه جذبی نبودن خاک آن منطقه است چاهی بهترین جذب را خواهد داشت که هنگام حفر آن شن و ماسه بیرون بیایدعامل دیگر پرشدن چاه خراب بودن فلاش تانک یا سیفون توالت فرنگی میباشد که دراین صورت آب مدام به چاه میریزد

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق