دلایل پرشدن چاه و نیاز پیدا کردنش به تخلیه چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
151 کار در سنجاق

یکی از دلایل پر شدن چاه جذبی نبودن خاک آن منطقه است چاهی بهترین جذب را خواهد داشت که هنگام حفر آن شن و ماسه بیرون بیایدعامل دیگر پرشدن چاه خراب بودن فلاش تانک یا سیفون توالت فرنگی میباشد که دراین صورت آب مدام به چاه میریزد

دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷