برای فضاهای کوچک چه کمد دیواری مناسب است؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
106 کار در سنجاق

معمولا در فضاهایی که تخت خواب استفاده میشود و فضایی برای باز شده دربها وجود ندارد یا رفت و آمد را دشوار میکند از کمدهایی با درب ریلی استفاده میشود

پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷