چه کمد دیواری سفارش بدم برای اتاق بچه که هم خوب باشه هم قیمتش مناسب باشه؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
106 کار در سنجاق

در صورتی که فرزند شما در حال رشد است و خردسالی خود ا گذرانده و پا به عرصه نوجوانی میگذارد سفارشات خود را طوری طراحی و در نظر بگیرید که در جوانی نیز قابل استفاده باشند . قیمت نیز بستگی به جنس و متریال استفاده شده در کار شما دارد

پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷