دوام کمد دیواری های ریلی بهتر است یا کمد دیواری های معمولی؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
106 کار در سنجاق

اگر از یراق آلات خوبی استفاده شود هر دو استحکام و کارایی دارد و مقاومت آن افزایش پیدا میکند . ولی برای فضا هایی استفاده میشوند که قابلیت آن را دارا باشند .

پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷