دلیل اتومات نکردن یخچال چیست؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد از جمله میزان برودت کم بوده و به حد نصاب اتومات کردن نمی رسد و یا سنسور یا ترموستات معیوب است

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸