دلیل خارج نشدن یخ از قسمت یخ ساز ساید چیست؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

عدم کارکرد میکروموتور، المنت، سنسور و شانه

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸