دلیل هنگ کردن های پی در پی گوشی اندروید چیست؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

دلیل هنگ کردن پی در پی اندروید بیشتر مواقع برمیگرده به پر بودن حافظه ی داخلی گوشی و نرم افزارهایی که خیلی زیاد از رم و سی پیو گوشی کار میکشن و باعث اشغال شدن فضای رم میشود و برای برنامه های اساسی و ضروری سیستم دیگر جایی نمیماند و باعث هنگ کردن آن می شود که در گوشی های نسل جدید این مشکلات برطرف شده بطوری که با بیرون آمدن از نرم افزار مربوطه سیستم بصورت اتوماتیک آن نرم افزار را از فضای پردازشی رم و سی پیو بیرون میکند.

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸