موقه ی شارژ گوشیم هی شارژ قطع و وصل میشه کابل رو عوض کردم بازم این مشکل هست دلیلش چیه؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

دلیلش سوکت شارژ و مشکلات برد گوشی میباشد.

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸