وقتی با گوشیم صحبت میکنم به شدت داغ میکنه دلیلش چیه؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

دلیل داغ شدن گوشی موقع حرف زدن به چندین عامل بستگی دارد.اول اینکه گوشی به شارژ است و شما صحبت میکنین که طبیعی هس داغ شدن گوشی.دوم باز بودن تمام برنامه هایی که نت مصرف میکنن هم میتونه باعث داغ شدن گوشی حین صحبت بشه و در آخر مشکلات سخت افزاری گوشی که بسته به نوع گوشی متفاوت میباشد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸