دلیل وجود الکترسیته در بدنه ی یخچال چیست؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

در پاره ای از مواقع ارت و در مواقعی مسئله دار بودن سیم کشی و یا المنت

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸