علت سرد بودن قسمت پایین رادیاتور شوفاژ چیست؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
192 کار در سنجاق

دلیلش این است که هواگیری درست و کامل انجام نشده است. ابتدا از باز بودن شیر سرویس پایین رادیاتور اطمینان حاصل نمایید . شیر بالای رادیاتور را کاملا ببندید سپس هواگیری نمایید. هوایی که در قسمت پایین رادیاتور مانده بسمت بالای رادیاتور آمده و از شیر هواگیر خارج می شود. حالا شیر بالای رادیاتور را کاملا باز نمایید و بعد اطمینان نمایید که هوا خارج شده. رادیاتور به طور یکدست کاملا گرم می شود

پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷