چرا آب پکیج اول گرم است بعد ولرم می‌شود ؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

جرم داشتن مبدل، خرابی ان تی سی، نامنظم بودن شعله وخطای فیوز حرارتی از جمله مشکلات ضعف سرمایش آب می باشد

سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷