چرا پیلوت پکیج روشن نمی‌ماند؟

2 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

خرابی بوبین با ترموکوبل با خرابی درپوش بوبین وکم بودن شعله شمعکم یکی دیگر از دلایل میباشد

سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

ممکنه علتهای مختلف داشته باشد یکی گرفتگی مجاری گاز باشد گرفتگی دودکش و تنظیم نبودن گاز ویا گرفتگی لوله باشد

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸