چرا بعضی از رادیاتورهای خانه خوب گرم نمی شوند؟ هواگیری هم کردیم

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
48 کار در سنجاق

احتمال رسوب گرفتن داخل رادیاتور ها و پشت شیر های رفت و برگشت رادیاتور وجود ابتدا رسوب گیری رادیاتور را انجام دهید سپس هواگیری و راه اندازی کنید

سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷