چرا قسمتهایی از اوپراتور کاملا یخ بسته و قسمتهای دیگری از آن کاملا خنک نمیشود ؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

چند دلیل می تواند داشته باشد از جمله کم بودن میزان گاز و یا دفراست ناقص و در مواقعی کثیفی کندانسور باعث می شود که گاز در اواپراتور شروع به خنک شدن کند

چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق