بنایی

بنایی در باغستان

همه متخصصین احراز هویت شده اند

بناها در باغستان

بنایی در بازار باغستان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار باغستان
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در باغستان چقدر است؟