بنایی

بنایی در پاکدشت

همه متخصصین احراز هویت شده اند

83 بنا در پاکدشت

بنایی در بازار پاکدشت با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار پاکدشت
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در پاکدشت چقدر است؟