logoسنجاق
بنایی

بنایی در شهر قدس

70 بنا در شهر قدس

بهترین بناها در شهر قدس

بنایی در بازار شهر قدس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار شهر قدس
60000000 تومان
بیشینه قیمت
5000000 تومان
متوسط قیمت
800000 تومان
کمینه قیمت

از میان نظر ها

جستجو‌های مرتبط کاربران

گچکار شهر قدس
کاشیکار شهر قدس
سفتکاری شهر قدس
نصاب کاشی سرامیک شهر قدس
سرامیک کار شهر قدس
بنایان شهر قدس