سیمان کاری

سیمان کاری در بندرعباس

23 سیمانکار در بندرعباس

سیمان کاری در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت سیمان کاری در بازار بندرعباس
200,000تومان
بیشینه قیمت
130,000تومان
متوسط قیمت
60,000تومان
کمینه قیمت

هزینه سیمان کاری در بندرعباس چقدر است؟