بازسازی خانه

بازسازی خانه در زاهدان

12 پیمانکار بازسازی خانه در زاهدان

بازسازی خانه در بازار زاهدان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار زاهدان
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
8,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در زاهدان چقدر است؟