بنایی

بنایی در صفادشت

همه متخصصین احراز هویت شده اند

بناها در صفادشت

بنایی در بازار صفادشت با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار صفادشت
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
500,000تومان
متوسط قیمت
50,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بنایی در صفادشت چقدر است؟