بازسازی خانه

بازسازی خانه در محمد شهر

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

84 پیمانکار بازسازی خانه در محمد شهر

بازسازی خانه در بازار محمد شهر با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار محمد شهر
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
15,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در محمد شهر چقدر است؟