بازسازی خانه

بازسازی خانه در گرگان

29 پیمانکار بازسازی خانه در گرگان

بازسازی خانه در بازار گرگان با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار گرگان
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
8,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در گرگان چقدر است؟