logoسنجاق
بنایی

بنایی در یزد

16 بنا در یزد

بهترین بناها در یزد

بنایی در بازار یزد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بنایی در بازار یزد
60000000 تومان
بیشینه قیمت
5000000 تومان
متوسط قیمت
800000 تومان
کمینه قیمت

از میان نظر ها

جستجو‌های مرتبط کاربران

گچکار یزد
کاشیکار یزد
سفتکاری یزد
نصاب کاشی سرامیک یزد
سرامیک کار یزد
بنایان یزد