بازسازی خانه

بازسازی خانه در یزد

26 پیمانکار بازسازی خانه در یزد

بازسازی خانه در بازار یزد با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت بازسازی خانه در بازار یزد
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
90,000,000تومان
متوسط قیمت
8,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه بازسازی خانه در یزد چقدر است؟