سنگ کاری

نماکاری ساختمان در بندرعباس

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

29 سنگ کار در بندرعباس

سنگ کاری در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت سنگ کاری در بازار بندرعباس
300,000تومان
بیشینه قیمت
150,000تومان
متوسط قیمت
100,000تومان
کمینه قیمت

هزینه سنگ کاری در بندرعباس چقدر است؟