نصب آیفون تصویری به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 40000 تومان

30000تومان
کمینه قیمت
40000تومان
متوسط قیمت
50000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنصب آیفون تصویری را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نصب آیفون تصویری

 برخی از برندها هزینه نصب آیفون تصویری خودشان را به صورت رایگان انجام‌می‌دهند. اما در کل الکتریکی‌های محلی هم این‌کار را انجام‌می‌دهند. مدت زمان لازم برای نصب ارتباط مستقیمی با قدیمی و نوساز بودن ساختمان و تعداد طبقات آن دارد.