برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۹

آیا تعمیروسایل چوبی قدیمی به صرفه است؟

1 پاسخ
مسلم همراهی
مسلم همراهی پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۹

اگر چوب مرغوب باشد بله ولی اگر نه چوب های متفرقه باشد ارزش هزینه کردن ان را ندارد . و با یک محاسبه سر انگشتی میتوانید جنس دست اول آن را تهیه فرمایید