آیا در صورت نصب کاشی چسبی در حمام و دستشویی می توان آن را با اسکاچ شست؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

کاشی های چسبی کاملا قابل شستشو هستنداما بهتر است در سرویس ها از رنگهای تیره کاشی استفاده کرد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق