آیا در صورت نصب کاشی چسبی در حمام و دستشویی می توان آن را با اسکاچ شست؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

کاشی های چسبی کاملا قابل شستشو هستنداما بهتر است در سرویس ها از رنگهای تیره کاشی استفاده کرد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸