تفاوت روش های دوغابی و چسبی در کاشی کاری چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

در نصب کاشی های دوغابی، برای جاهایی مناسب است که زیرسازی گچ یا سیمان است اما شیوه ی چسبی در کاشی کاری برای جاهایی استفاده میشود که قبلاً کاشی شده و میخواهند بدون کندن کاشی های قدیمی کاشی های جدید را روی کاشی های قبلی نصب کنن.

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق