تفاوت روش های دوغابی و چسبی در کاشی کاری چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

در نصب کاشی های دوغابی، برای جاهایی مناسب است که زیرسازی گچ یا سیمان است اما شیوه ی چسبی در کاشی کاری برای جاهایی استفاده میشود که قبلاً کاشی شده و میخواهند بدون کندن کاشی های قدیمی کاشی های جدید را روی کاشی های قبلی نصب کنن.

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷