برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

تفاوت روش های دوغابی و چسبی در کاشی کاری چیست؟

1 پاسخ
شهاب توسعه سینا
شهاب توسعه سینا دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

در نصب کاشی های دوغابی، برای جاهایی مناسب است که زیرسازی گچ یا سیمان است اما شیوه ی چسبی در کاشی کاری برای جاهایی استفاده میشود که قبلاً کاشی شده و میخواهند بدون کندن کاشی های قدیمی کاشی های جدید را روی کاشی های قبلی نصب کنن.