آیا میتوان بدون جدا کردن کاشی های قبلی کاشی های جدید را نصب کرد؟ دوام این کار چقدر است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بله بدون درآوردن کاشی های قبلی و زیر سازی نیز میتوان با چسپ مخصوص کاشی کاری روی کاشی های قبلی کاشی های جدید نصب کرد و اگر مواد انجام کار خوب باشد و استادکار با دقت و ظرافت کافی کار انجام دهد دوام کاربسیارزیاد خواهد بود .

دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷