برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اجرت نصب کاشی و سرامیک بر چه معیاری محاسبه میشود؟

1 پاسخ
شهاب توسعه سینا
شهاب توسعه سینا دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

اجرت نصب کاشی در اکثر مواقع به صورت متر مربع و همچنین نوع نصببه شیوه ی دوغابی و چسبی محاسبه میگردد . ابعاد کار و ظرافت و حساسیت در نصب برخی انواع کاشی و سرامیک هم میتواند در محاسبه ی اجرت کار موثر واقع شود.