آیا سمپاشی برای گل گیاه های توی خونه ضرر داره؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

معمولا سموم استاندارد برای گل و گیاهان ضرر ندارن اما برای اطمینان یا می توان روی آنها رو پوشاند ویا از خانه خارج کرد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق