آیا میشه درب های چوبی آسیب دیده رو تعمیر و نوسازی کرد؟

1 پاسخ
-
پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
106 کار در سنجاق

بله میشود ولی بستگی دارد که به چه دلیلی آسیب دیده باشد . مثلا اگر آب آن را از بین برده باشد باید قسمت آسیب دیده را برش زده و به اندازه سایز برش خورده چوب مناسب جایگزین کرد و رنگکاری شود تا نشان داده نشود

پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷