آیا نصب کاشی چسبی در جایی که حرارت گاز وجود دارد در آشپزخانه مشکل ساز نمیشود؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

در آشپزخانه که حرارت مستقیم روی کاشی نیست تا جایی که تجربه کاری داریم تا حالا مشکلی پیش نیومده

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق