اگر در زمان نصب تفاوتی بین سفارش و کار انجام شده باشه چیکار باید کرد؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
159 کار در سنجاق

اگر کارتون اون چیزی نباشه که خواسته بودین حتما سازنده کارتون و در جریان بزارین و مراتب اعتراضتون و بهش برسونید

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸