اگر سمپاشی موثر نبود چکار باید کرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

معمولا سمپاشی توسط شرکت های مجاز همراه با ضمانت نامه کتبی معتبر می باشد لذا در صورت برطرف نشدن مشکل با توجه به ضمانت نامه آن مشکل دوباره توسط شرکت رسیدگی و برطرف خواهد شد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸