باتری گوشی تلفن بیسیم ما زمان زیادی میبرد تا شارژ شود مشکل باطری است یا مدار شارژ است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
19 کار در سنجاق

مشکل اصلی در عدم شارژ سریع فرسودگی باطری در طی زمان هستش

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق