چگونه میتوان تلفن های پاناسونیک را ریجستر regester کرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
87 کار در سنجاق

ریجستر کردن تلفن باید با نرم افزار مخصوصی که نمایندگی های مدل مربوطه امکان این کار رو دارن انجام بشه

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸