دلیل اکو شدن و پیچیدن صدا در گوشی تلفن چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
87 کار در سنجاق

این مشکل به علت نویزی که در اثر خرابی بلندگو و میکرفون بوجود میاد اتفاق میافته که نسبت سیگنال به نویز داخل دستگاه به وجود میاید که باید علت رو بررسی و گوشی رو تعمیر کرد

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸