کلید های تلفن بی سیم بسیار سفت شده اند و باید به شدت فشارش بدیم آیا مشکل رو میشه حل کرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
87 کار در سنجاق

علت سفت شدن دکمه های تلفن به این دلیله که بین کلیدها کثیف هستن در نتیجه کلیدها باید باز شود و تمیز شود یا اینکه مشکل از خود دکمه های تلفن هست که باید بررسی و تعمیر شود

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸