چرا بعضی از کلید های گوشیه بی سیم پاناسونیک کار دیگر کار نمی کند؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
91 کار در سنجاق

بعضی گوشی های پاناسونیک بخاطر عدم هماهنگی با سنتر دیتا های مخابرات این مشکل رو دارن و گاهی هم مشکل برد تغذیه این اشکال رو بوجود میاره

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸