برای از بین بردن موش در خانه چه کار باید کرد؟ سمپاشی با چه ماده ای مفید است؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

برای از بین بردن موش اول از همه باید محل ورود موش مشخص شود ... موش میتواند تا طبقه ۲۰ یک ساختمان ۲۰ طبقه نیز نفوذ کند به علت این که در ساختمان های جدید از مصالح ساختمانی تو خالی مانند سفال بلوک ینولیت و ... به علت سبکی و عایق بودن آنها زیاد استفاده میشود ، موش میتواند تمامی آنها را سوراخ کرده و به راهش ادامه دهد. بهترین راه مبارزه با موش های خانگی چسب موش و غذای موش اس اس تی میباشد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸